Opdracht 3

Deze opdracht gaat over de verschillende soorten SOA’S. Op de internet pagina staan 6 verschillende SOA’S, het Hiv virus en Aids. Dit zijn de meest voorkomende SOA’S in de wereld. Op internet is er heel veel te vinden over deze geslachtsziektes.

Wat ga je doen:

Je maakt een korte Power Point presentatie waarin je alle SOA’S in het kort beschrijft.  Dit doe je als volgt:

-          Je begint de PowerPoint met een voorpagina

-          Hierna volgen de inhoudsopgave en voorwoord.

-          Je hebt 6 verschillende SOA’S. Je beschrijft van alle SOA’S de kenmerken. Het Hiv virus en aids hoef je in deze opdracht niet te verwerken.

-          Je beschrijft van alle SOA’S  de klachten

-          Je beschrijft van alle SOA’S de juiste behandeling.

-          Van iedere SOA zorg je voor minimaal 1 en maximaal 4 plaatjes.

-          Aan het einde van je presentatie schrijf je nog een nawoord. Hierin komt te staan wat of je iets van de opdracht hebt geleerd en wat je van de opdracht vond.

-          De power point presentatie bestaat uit minimaal 10 blz. en maximaal 15 blz.

-          Als je dit gedaan hebt zorg je dat je de power point als hand out in het eindverslag plaatst.

Je kunt voor deze opdracht 60 punten krijgen.